Możliwości mobilności miejskiej


W Lublinie i okolicy

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Dziękujemy za czas poświęcony na udział w tej ankiecie.

Ankieta koncentruje się na potrzebach i wymaganiach dotyczących mobilności (dotyczących wzorców mobilności przed i po pandemii koronawirusa) oraz na możliwym wykorzystaniu tak zwanego czat-bota (podczas ankiety otrzyma Pan/Pani bardziej szczegółowe informacje na ten temat).

Autorem ankiety jest Instytut Fraunhofera ds. logistyki i przepływu materiałów.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza w całości. Gwarantujemy poufność i anonimową analizę wyników.

Wypełnienie ankiety zajmuje od 10 do 15 minut.

Dziękujemy za wsparcie!

Zespół projektu „AI-TraWell”

Ankieta jest częścią projektu AI-TraWell, który otrzymał finansowanie z EIT Urban Mobility na podstawie Umowy o Dotację nr 20024. Wyłączną odpowiedzialność za treść tego badania ponoszą autorzy. EIT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

  

LimeSurvey Appliance - Powered by TurnKey Linux